Zanim przyjdziesz na psychoterapię…

Zanim przyjdziesz na psychoterapię…

... zadajesz sobie pewnie mnóstwo pytań – na czym tak naprawdę terapia polega, jak przebiega, w jakich problemach pomaga...
Zapraszam więc do lektury krótkiego artykułu, który być może pomoże rozwiać Twoje wątpliwości czy obawy.

W psychoterapii najważniejszym czynnikiem leczącym jest  relacja terapeutyczna  pomiędzy Klientem i Terapeutą, mająca na celu wprowadzenie trwałych i pozytywnych zmian w obszarze myśli, uczuć, zachowań czy utrwalonych schematów postępowania tak, aby pomóc Klientowi w rozwiązaniu doświadczanych problemów. Nawiązuje się ona w bezpośrednim kontakcie  Klienta i Terapeuty co oznacza, że wymagane jest osobiste spotkanie obydwu stron w gabinecie terapeutycznym – a więc w miejscu dającym możliwość spokojnej, intymnej rozmowy w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego poszanowania.

Ważnym czynnikiem powodzenia psychoterapii jest także zachowanie stałości miejsca, czasu i osoby. Oznacza to, że powinna ona odbywać się w stałym określonym dniu tygodnia i o stałej godzinie, co ustalamy w Kontrakcie Terapeutycznym.

Proponowana przeze mnie psychoterapia prowadzona jest w nurcie integracyjnym co oznacza, że korzystam odpowiednio z dorobku różnorodnych szkół terapeutycznych tak, aby jak najskuteczniej pomagać Klientowi w pokonywaniu jego trudności.
Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 50 min (terapia indywidualna) lub 90 min (terapia par), a sama psychoterapia od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań – w zależności od potrzeb i problemów Klienta.

Sam proces terapeutyczny polega na eksplorowaniu doświadczeń, emocji i myśli Klienta w celu poznania i wprowadzenia pożądanej zmiany mechanizmów i schematów powodujących, że dana osoba wybiera pewnego rodzaju zachowania, będących źródłem jej problemów czy bólu. Klient, w atmosferze zaufania i empatii może uświadomić sobie, co jest źródłem jego cierpienia, nauczyć się nowych, korzystnych dla niego sposobów wchodzenia w relacje z innymi osobami oraz uzyskać większą satysfakcję z życia.

W Gabinecie Psychoterapeutycznym Znajdź się prowadzę psychoterapię indywidualną i par dla osób dorosłych, doświadczających takich trudności jak:

 • odczuwanie bolesnych uczuć np. niepokoju i obaw, smutku i przygnębienia, rozdrażnienia
 • poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym czy nieakceptowanym
 • negowanie własnej wartości, krytykowanie siebie, brak akceptacji i szacunku dla siebie
 • poczucie pustki i braku sensu życia, utraty nadziei, spadku energii życiowej
 • problemy w relacji z innymi ludźmi (nieśmiałość, współuzależnienie, agresja, przemoc)
 • silne traumatyczne przeżycia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie
 • żałoba lub silna strata
 • kryzys życiowy, przewlekła choroba
 • nie radzenie sobie ze stresem i objawy somatyczne stresu
 • deficyt umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb
 • trudności w podejmowaniu decyzji czy wprowadzaniu istotnych zmian w życiu osobistym
 • zaburzenia nerwicowo-lękowe i depresyjne
 • DDA i DDD
 • trudności związane z płodnością, poronienia, depresja poporodowa
 • rozwód, kryzysy małżeńskie, zdrada partnera.

Rozpoczęcie terapii poprzedzam zawsze konsultacją psychologiczną. Jest to kilka (1-3) pierwszych spotkań, w czasie których określamy problemy Klienta, cel pracy terapeutycznej, intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, najbardziej odpowiednią formę pomocy, obowiązujące zasady oraz inne istotne kwestie.

Po zebraniu wstępnego wywiadu może się okazać, że przed rozpoczęciem psychoterapii poproszę Cię o konsultację u innego specjalisty: psychiatry, neurologa, lekarza rodzinnego lub terapeuty uzależnień. Ma ona na celu potwierdzenie bądź wykluczenie możliwych zaburzeń psychicznych, somatycznych, mikrouszkodzeń centralnego układu nerwowego oraz określenie stopnia uzależnienia i jest niezbędna do ustalenia dalszej formy i celu pracy terapeutycznej.

Proces psychoterapii może zostać zakończony przez Klienta w dowolnym momencie, jednak w trosce o efekt psychoterapii, decyzję taką powinien podjąć wspólnie Klient z Terapeutą. Terapia uznana jest za skuteczną i pomyślnie zakończoną, gdy:

 • ustąpiły lub uległy znacznemu złagodzeniu zgłaszane przez Klienta na początku trudności
 • Klient ma subiektywne poczucie wyleczenia
 • podniosła się jakość życia Klienta
 • zmianie uległy dotychczasowe niekonstruktywne wzorce zachowania czy myślenia, powodujące problemy Klienta.

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą pomocy, zapraszam serdecznie do umówienia się na pierwsze spotkanie.

Monika Kołodziejczyk


wróć do listy artykułów