Terapia indywidualna ∙Terapia par i małżeństw
Terapia rodzin ∙ Pomoc psychologiczna

Kiedy na pierwszym spotkaniu pytam o powód wizyty, często słyszę w odpowiedzi: „Pogubiłem się...". Moje życie straciło sens, czuję smutek, lęk, przygnębienie, ogarnęło mnie poczucie beznadziejności ... Nie umiem poradzić sobie z problemami, ciągle czuję duży stres i napięcie, mam niskie poczucie własnej wartości... Moje małżeństwo się rozpada, zdradził mnie partner, w związku jest przemoc ... Odszedł ktoś dla mnie bliski... Nie radzę sobie w pracy, w roli męża czy matki...

 

Dlatego powstał Gabinet Psychoterapii Znajdź Się – oferując profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną, wsparcie, bezwarunkową akceptację oraz rozumienie dla Twoich trudności, staram się towarzyszyć Ci w ponownym odnalezieniu siebie.

 

Monika Kołodziejczyk

Psychoterapeuta

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest odpowiednia dla osób znajdujących się w trudnym okresie życia i potrzebujących uzyskać wsparcie, poradę czy informacje, które pozwolą im uporać się z danym problemem. Obejmuje ona:

 • doradztwo psychologiczne
 • interwencje kryzysowe np. w sytuacji rozstania, utraty pracy, śmierci bliskiej osoby

Pomoc ta realizowana jest zazwyczaj w formie kilku – kilkunastu spotkań, pozwalających rozwiązać konkretny problem, odzyskać równowagę życiową i dobrostan emocjonalny. Niekiedy, jeśli problem jest głębszy lub bardziej złożony, przeradza się w psychoterapię indywidualną,  psychoterapię pary lub rodzin.

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl kilkunastu - kilkudziesięciu sesji 50 minutowych, odbywających się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu. Poprzedzona jest zawsze kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, mającymi na celu dobre rozpoznanie problemu i zaproponowanie odpowiednich form dalszej pomocy. Więcej informacji znajdziesz tu.

Psychoterapia indywidualna jest skuteczna w uporaniu się z takimi trudnościami jak:

 • odczuwanie stałego niepokoju, obaw, smutku i przygnębienia
 • nie radzenie sobie ze stresem, napięciem i objawami somatycznymi stresu
 • negowanie własnej wartości, nadmierne krytykowanie siebie, tendencje autodestrukcyjne
 • trudności w kontrolowaniu emocji (złość, agresja, zazdrość, lęk)
 • poczucie pustki i braku sensu życia, utrata nadziei, spadek energii życiowej, osamotnienie
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi (nieśmiałość, współuzależnienie, agresja, przemoc)
 • trudności w zaspokajaniu ważnych dla siebie potrzeb, trudności w odmawianiu
 • silne traumatyczne przeżycia utrudniające normalne funkcjonowanie
 • trudności w podejmowaniu decyzji czy wprowadzaniu istotnych zmian w życiu osobistym
 • doświadczenie straty, żałoby
 • przewlekła, nieuleczalna choroba własna lub bliskich osób
 • kryzys emocjonalny, zawodowy
 • zaburzenia lękowe (ataki paniki, fobie, lęk uogólniony) obsesyjne myśli i natrętne zachowania
 • zaburzenia nastroju, depresja, myśli samobójcze
 • zaburzenia osobowości
 • DDA i DDD

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie.

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia par i małżeństw

W psychoterapii par nasze spotkania trwają 75 minut, odbywają się co tydzień lub dwa i służą:

 • poprawie jakości związku i funkcjonowania w nim każdego z partnerów
 • uzyskaniu satysfakcji z obopólnej relacji
 • wyjściu z kryzysu w związku i budowaniu stabilnej relacji w przyszłości
 • rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, potrzeb i wzajemnych oczekiwań
 • nauczeniu się efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów
 • poradzeniu sobie z rozczarowaniem związkiem czy partnerem
 • poradzeniu sobie ze zdradą partnera
 • pracy nad rozstaniem czy rozwodem w sposób niekrzywdzący żadnej ze stron
 • nauczeniu się budowania pozytywnych relacji w rodzinach patchworkowych

Jeśli jesteście zainteresowani tą formą pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie. Więcej informacji znajdziesz tu.

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin – uczestniczą w niej rodzice i dzieci, spotkania trwają 75 minut i odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie. Jej celem jest poprawa funkcjonowania całego systemu rodzinnego, jest wskazana gdy pojawiają się takie trudności jak:

 • trudności w relacjach pomiędzy członkami rodziny, kłótnie i konflikty
 • trudności wychowawcze (ucieczki dzieci z domu, wagary, używki)
 • zaburzenia odżywiania, autodestrukcyjne zachowania u dzieci
 • kryzysy, choroby przewlekłe czy śmierć członka rodziny
 • zmiany związane z separacją, rozwodem, funkcjonowaniem w rodzinie patchworkowej

Jeśli jesteście zainteresowani tą formą pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie.

Psychoedukacja

Psychoedukacja

Psychoedukacja to cykl kilku - kikunastu spotkań dla Klientów, którzy nie potrzebują psychoterapii sensu stricto, ale borykają się z deficytami ważnych umiejętności odpowiedzialnych za jakość ich życia czy relacji międzyludzkich. Pomagam im w nabyciu kompetencji z zakresu m.in.:

 • komunikacji interpersonalnej
 • komunikacji bez przemocy
 • rozmawiania z dziećmi w sytuacjach trudnych (śmierć rodzica, rozwód)
 • pełnienia roli opiekuna dla osób chorych (choroby psychiczne, Alzheimer itp.)
 • asertywności
 • radzenia sobie ze stresem

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze spotkanie.

O mnie

Dzień Dobry,

Nazywam się Monika Kołodziejczyk, jestem dyplomowanym psychoterapeutą integracyjnym (po ukończeniu 4-letniego szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) oraz dyplomowanym mediatorem rodzinnym.

Pracuję w podejściu integracyjnym, korzystając odpowiednio z dorobku różnych podejść psychoterapeutycznych tak, aby  dostosować sposób pracy do indywidualnych potrzeb Pacjenta i tym samym jak najskuteczniej pomagać mu w pokonywaniu jego trudności.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi, oferując im pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par i małżeństw, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego oraz psychoedukacji.

Fundamentem mojej pracy jest zrozumienie Klienta, empatia i skuteczna pomoc w łagodzeniu doświadczanych przez niego trudności. Staram się tworzyć relację terapeutyczną opartą na profesjonalizmie, zaangażowaniu oraz bezwarunkowym szacunku dla Pacjenta i dyskrecji.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów PTP, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Z pomocą psychologiczną i psychoterapią związana jestem od 1995 roku. Staram się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach i stażach psychologicznych.

Gabinet

Gabinet Psychoterapii Znajdź Się stworzony został jako komfortowa przestrzeń bliskich spotkań i spokojne miejsce do rozmowy na wszystkie ważne dla Klientów tematy. Ufam, że jest to także dobre miejsce do nawiązwywania leczącej relacji i odnajdywania siebie. Dzięki lokalizacji w Warszawie Anin wybierany jest chętnie przez mieszkańców Wawra, Otwocka, Józefowa, Starej Miłosnej czy Sulejówka.

Zapraszam serdecznie na spotkanie i jednocześnie proszę o wcześniejsze umówienie się na wizytę.

Kontakt

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie lub masz pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu:

Gabinet Psychoterapii Znajdź Się
ul. VIII Poprzeczna 2a lok.15
04-616 Warszawa Anin

Gabinet mieści się na parterze budynku mieszkalnego Anin Residence. Proszę skorzystać z domofonu i kierować się korytarzem w lewo.
 
Dojazd autobusami: 521, 119, 213, 219 (przystanek PKP Anin), 115, 125, 525 (przystanek IX Poprzeczna) lub kolejką SKM i KM (stacja PKP Anin).
 
Parking na ulicach wokół budynku lub na parkingu Park&Ride.

Cennik

Psychoterapia

 • Konsultacja indywidualna (50 min) - 150 zł
 • Psychoterapia indywidualna (50 min) - 150 zł
 • Konsultacja dla par (50 min) – 180 zł
 • Psychoterapia par i małżeństw (75 min) – 200 zł
 • Psychoterapia rodzin (75 min) – 200 zł

Wsparcie psychologiczne

 • Pomoc psychologiczna (50 min) - 150 zł
 • Psychoedukacja (50 min) - 150 zł

Płatność

 • gotówką lub kartą płatniczą w dniu wizyty
 • przelewem na 24 godziny przed terminem wizyty
 • przelewem z góry za ustaloną liczbę wizyt

Numer konta: 73105010251000009075051152
W tytule przelewu proszę podawać termin sesji, za którą następuje płatność.

Opinie

więcej

Znajdź tu

Chcesz dowiedzieć się więcej o psychoterapii – przebiegu, zasadach, metodach pracy? Jesteś zainteresowany psychoedukacją lub potrzebujesz psychologicznego wsparcia? Zapraszam do przeczytania artykułów na blogu.

 • Psychoterapia w czasie pandemii…. Wygląda na to, że jeszcze przez jakiś czas wszyscy będziemy musieli funkcjonować w zaostrzonym reżimie sanitarnym w związku ze stanem pandemii COVID-19. Dotyczy to także naszych spotkań, przeczytaj więc proszę jak się do nich przygotować tak, aby były bezpieczne.
 • Konsultacja online Konsultacja online odpowiednia jest w sytuacji, w której z różnych powodów nie jest możliwe osobiste spotkanie Klienta i Psychoterapeuty w gabinecie (choroba, konieczność pozostania w domu, pobyt za granicą itp.). Odbywa się w formie wideokonferencji i jest najbardziej odpowiednia dla wstępnej konsultacji, psychoedukacji czy psychoterapii indywidualnej....
 • Kontrakt terapeutyczny Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne współpracy i służy jak najlepszemu wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.