Terapia indywidualna ∙Terapia par
Pomoc psychologiczna ∙ Mediacje rodzinne
Czasem czujemy się pogubieni w życiu – mamy wrażenie, że traci ono sens, doświadczamy silnego smutku czy bólu, odczuwamy przygnębienie, beznadziejność ... Nie umiemy poradzić sobie z problemami, odczuwamy duży stres i napięcie, borykamy się z niskim poczuciem własnej wartości...Rozpadają się ważne dla na nas związki, odchodzą bliscy, zdradzają partnerzy... Czujemy, że nie radzimy sobie w pracy, w roli męża czy matki...

Zapraszam do gabinetu Znajdź się – otrzymasz tu profesjonalną pomoc psychologiczną i wsparcie, a także bezwarunkową akceptację, zrozumienie dla Twoich trudności i pełną dyskrecję. Dzień po dniu będę towarzyszyć Ci w ponownym znalezieniu siebie.


Monika Kołodziejczyk

Pomoc psychologiczna

Po pomoc psychologiczną, nie będącą psychoterapią, zapraszam w sytuacjach, w których Klient potrzebuje w szybkim czasie (jedno - kilka spotkań) uzyskać potrzebne mu w danym momencie życia informacje, poradę, wsparcie czy „narzędzia", pozwalające uporać się z danym problemem. Obejmuje ona:

 • doradztwo psychologiczne
 • interwencje kryzysowe
 • profesjonalne wsparcie.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to cykl kilkunastu - kilkudziesięciu spotkań 50 minutowych, odbywających się regularnie raz lub dwa razy w tygodniu. Poprzedzona jest zawsze konsultacjami diagnostyczno-psychologicznymi, mającymi na celu dobre rozpoznanie problemu i zaproponowanie najlepszych form dalszej pomocy. Skuteczna przy doświadczaniu takich trudności jak:

 • odczuwanie bolesnych uczuć np. niepokoju i obaw, smutku i przygnębienia, rozdrażnienia
 • poczucie osamotnienia, bycia niezrozumianym czy nieakceptowanym
 • negowanie własnej wartości, krytykowanie siebie, brak akceptacji i szacunku dla siebie
 • poczucie pustki i braku sensu życia, utraty nadziei, spadku energii życiowej
 • problemy w relacji z innymi ludźmi (nieśmiałość, współuzależnienie, agresja, przemoc)
 • silne traumatyczne przeżycia uniemożliwiające normalne funkcjonowanie
 • żałoba lub silna strata
 • kryzys życiowy, przewlekła choroba
 • nie radzenie sobie ze stresem i objawy somatyczne stresu
 • deficyt umiejętności rozpoznawania i wyrażania swoich emocji i potrzeb
 • trudności w podejmowaniu decyzji czy wprowadzaniu istotnych zmian w życiu osobistym
 • zaburzenia nerwicowo-lękowe i depresyjne
 • DDA i DDD

Jeśli jesteś zainteresowany tą formą pomocy, zapraszam na pierwsze spotkanie oraz zachęcam do przeczytania artykułu.

Terapia par

Terapia par

W psychoterapii par nasze spotkania trwają 75 minut i odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Ta forma pomocy służy:

 • poprawie jakości związku i uzyskania satysfakcji z obopólnej relacji
 • poradzenia sobie z rozczarowaniem związkiem czy partnerem
 • wyjściu z kryzysu związku i budowaniu stabilnej relacji w przyszłości
 • poradzeniu sobie ze zdradą partnera
 • pracy nad rozstaniem czy rozwodem w sposób niekrzywdzący żadnej ze stron.

Jeśli jesteście zainteresowani tą formą pomocy, zapraszam na pierwsze spotkanie oraz zachęcam do przeczytania artykułu.

Mediacje rodzinne

Na mediacje zapraszam pary, które zdecydowały się na rozstanie bądź będące już w trakcie separacji lub rozwodu. Mediacje odbywają się zazwyczaj w sprawach: o ustalenie zasad kontaktów z dziećmi, o zakres władzy rodzicielskiej i ustalenie Planu Opieki Rodzicielskiej, o ustalenie alimentów bądź podział majątku wspólnego po rozwodzie. Udział w mediacji jest dobrowolny, a więc każda ze stron rzeczywiście powinna chcieć uczestniczyć w takiej formie dochodzenia do porozumienia w konflikcie.

Jeśli jesteście zainteresowani tą formą pomocy, zapraszam na pierwsze spotkanie oraz zachęcam do przeczytania artykułu.

Psychoedukacja

Psychoedukacja

Psychoedukacja to cykl kilku - kikunastu spotkań indywidualnych dla Klientów, którzy nie potrzebują psychoterapii sensu stricto, ale borykają się z deficytami ważnych umiejętności odpowiedzialnych za jakość ich życia czy relacji międzyludzkich. Pomagam im w nabyciu wiedzy i ćwiczeniu umiejętności z zakresu m.in.:

 • komunikacji interpersonalnej
 • komunikacji bez przemocy
 • asertywności
 • radzenia sobie ze stresem
 • technik relaksacyjnych
 • rozpoznawania i wyrażania własnych emocji i potrzeb
 • uważności.

Warsztaty

Jesteś ciekawy siebie i swojego miejsca w świecie? Chcesz umieć nawiązywać trwałe i satysfakcjonujące relacje, związki i więzi? Szukasz pomocy w radzeniu sobie z trudnościami w relacji z partnerem lub z dziećmi? Chcesz nauczyć się skuteczniej komunikować z innymi lub brakuje Ci asertywności? Masz problemy w rozpoznawaniu czy okazywaniu emocji?

Być może znajdziesz odpowiedź dla siebie na którymś z prowadzonych przeze mnie warsztatów – aktualne wydarzenia dostępne są na FB.

Cennik

Psychoterapia

 • Konsultacja indywidualna (50 min) - 150 zł
 • Psychoterapia indywidualna (50 min) - 150 zł
 • Konsultacja dla par (50 min) - 180 zł
 • Psychoterapia par i małżeństw (75 min) – 200 zł

Wsparcie psychologiczne

 • Pomoc psychologiczna (50 min) - 150 zł
 • Psychoedukacja (50 min) - 150 zł

O mnie

Dzień Dobry,

Nazywam się Monika Kołodziejczyk, jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia) oraz dyplomowanym mediatorem rodzinnym. Z pomocą psychologiczną i psychoterapią związana jestem od 1995 roku.

Pracuję w podejściu integracyjnym, korzystając odpowiednio z dorobku różnorodnych szkół psychoterapeutycznych tak, aby jak najskuteczniej pomagać Klientowi w pokonywaniu jego trudności.

Specjalizuję się w pracy z dorosłymi, oferując im pomoc w postaci psychoterapii indywidualnej, psychoterapii par i małżeństw, poradnictwie psychologicznym i psychoedukacji. Wspieram także rodziny w kryzysie pracując jako mediator rodzinny.

Fundamentem mojej pracy jest chęć głębokiego zrozumienia Klienta, empatia i skuteczna pomoc w łagodzeniu doświadczanych przez niego trudności. Staram się tworzyć relację terapeutyczną opartą na profesjonalizmie, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa oraz bezwarunkowym szacunku dla Klienta i akceptacji jego problemu.

Staram się nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach i stażach psychologicznych (m.in.: Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych „Synapsis", Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia Psychicznego „Ogród", Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychologiczno-Psychiatryczna „Psychomedic").

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów PTP, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Przestrzegam Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

 

Gabinet

Gabinet „Znajdź się" stworzony został jako komfortowa przestrzeń bliskich spotkań i spokojne miejsce do intymnej rozmowy na wszystkie ważne dla Klientów tematy. Ufam, że jest to także dobre miejsce do nawiązwywania leczących relacji, służenia profesjonalną pomocą wszystkim, którzy jej potrzebują i odnajdywania siebie.

Serdecznie zapraszam i jednocześnie proszę o wcześniejsze umówienie się.

Kontakt

Jeśli chcesz umówić się na spotkanie lub masz pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu:
Gabinet Psychoterapii i Mediacji Znajdź się
ul. VIII Poprzeczna 2a lok.15
04-616 Warszawa Anin

Numer konta: 73 1050 1025 1000 0090 7505 1152

Gabinet mieści się na parterze budynku mieszkalnego Anin Residence. Proszę skorzystać z domofonu i kierować się korytarzem w lewo.
Dojazd autobusami: 521, 119, 213, 219 (przystanek PKP Anin), 115, 125, 525 (przystanek IX Poprzeczna) lub kolejką SKM i KM (stacja PKP Anin).
Parking na ulicach wokół budynku lub na parkingu Park&Ride.

Opinie

więcej

Znajdź tu

Chcesz dowiedzieć się więcej o psychoterapii – przebiegu, zasadach, metodach pracy? Jesteś zainteresowany psychoedukacją lub potrzebujesz psychologicznego wsparcia? Myślisz o skorzystaniu z pomocy mediatora rodzinnego? Szukasz wartościowych warsztatów rozwojowych? Zapraszam do przeczytania artykułów na blogu.

 • Konsultacja online Konsultacja online to forma spotkania odpowiednia w sytuacji, w której nie jest możliwe osobiste spotkanie Klienta i Psychoterapeuty w gabinecie (choroba, pobyt za granicą itp.). Za pomocą wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej zrealizowana może być konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna lub psychoterapia par.
 • Kiedy warto przyjść do mediatora rodzinnego? Jeśli przeżywasz kryzys w związku, jesteś w separacji lub w trakcie rozwodu, doświadczasz z tego powodu ciągłego konflikty i stresu, być może warto rozważyć skorzystanie z pomocy mediatora rodzinnego. Zapraszam do lektury krótkiego artykułu, z którego dowiesz się czym są i jak przebiegają mediacje rodzinne.
 • Kontrakt terapeutyczny Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne wzajemnej współpracy i pozwala skoncentrować się na wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.